Taisnstūra zīmogi

Standarta taisnstūra zīmogiem ir ļoti plašs pielietojums tieši Juridiskajām vajadzībām. Populārākais modelis ir Colop Printer 40 jeb C40, jo šo modeli izmanto tieši rekvizītu zīmogam, kurā ir informācija par uzņēmumu. Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas un PVN numurs, juridiskā un faktiskā adrese un informācija par banku un konta numuru. Nākošais populārākais izmērs ir C10 un C20, kurus izmanto kā vārda, uzvārda, ‘’APSTRĀDĀTS’’,’’IZDOTS’’, ‘’APSTIPRINĀTS’’ vai paraksta zīmogus. C30 zīmoga modeli izmanto, ja nepieciešams pie vārda uzvārda klāt pievienot arī atļaujas vai sertifikāta numuru. Savukārt C50 un C60 populārāk jau izmanto teksta datu informācijai par preci, ko uzspiež uz iepakojuma, vai vienkārši marķēšanai.

Zīmogu kategorijas

Attēloti 7 produkti

Shopping Cart

Kategorijas

Analytics by Conversios